diensten
Het Huis voor de Kunsten Limburg is dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed).

Wij voeren onze steunfunctie uit op het gebied van artistiek- en zakelijk beleid, organisatie en communicatie. Wij werken voor zowel amateurs, talenten als professionals en richten ons hierbij op:
 • Bij ons aangesloten provinciaal werkende (koepel)organisaties/platforms
 • Liefhebbers, beoefenaars, producenten en organisaties/platforms in de cultuursector
 • Gemeenten
 • Onderwijs- en opleidingsinstellingen
kerntaken
Wij bieden onze diensten aan vanuit de volgende kerntaken:
 
1. Het krachtiger maken van aanbieders van (amateur)kunsten en (be)houders van erfgoed, gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid in het bereiken van hun doelen, door:
 • Ze toe te rusten met kennis, (ervarings)deskundigheid en vaardigheden.
 • Professionalisering en het bevorderen van samenwerking tussen de bij het Huis aangesloten (koepel)organisaties/platforms.
 • Het verbinden van (organisaties van) amateurs, talenten en professionals met elkaar en over hun traditionele grenzen.
 • Het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van erfgoed.
 
2. Het vergroten van actieve en passieve cultuurparticipatie, door:
 • Te adviseren over de aantrekkelijkheid en het vernieuwen van cultureel aanbod.
 • Het communiceren over en promoten van cultureel aanbod.
 • In te zetten op talentontwikkeling (zie ook www.hklimburg.nl/talent).
 • Het ondersteunen van culturele organisaties, gemeenten en onderwijs-opleidingsinstellingen bij de visieontwikkeling en implementatie daarvan op het gebied van (buitenschoolse) cultuureducatie.
 
3. Vernieuwen met maatschappelijke waarde, door:
 • Het verbinden van de (amateur)cultuursector met het economisch, sociaal en fysiek domein.
 • Het verduurzamen van (eu)regionale identiteit.
 • Het signaleren, benoemen en in de praktijk vertalen van trends en maatschappelijke ontwikkelingen.
consulentschap
Wij voeren onze steunfunctie uit door middel van een beleidsmatig, ontwikkelingsgericht en verbindend consulentschap.

Beleidsmatig
Hieronder verstaan wij onder andere het signaleren, benoemen en in de praktijk vertalen van relevante trends, maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen (op nationaal en euregionaal niveau), het adviseren over strategisch en inhoudelijk beleid en het opstellen van beleidsdocumenten.

Ontwikkelingsgericht
Hieronder verstaan wij onder andere het adviseren over bestuursvraagstukken en beleid (financieel, juridisch, vrijwilligers, digitalisering etc.), het aanbieden van (bij)scholing voor bijvoorbeeld besturen en vrijwilligers en het behartigen van belangen.

Verbindend
Hieronder verstaan wij onder andere het verbinden van de bij het Huis aangesloten (koepel)organisaties/platforms, het verbinden van (organisaties van) amateurs, talenten en professionals met elkaar en over hun (eigen) grenzen, het verbinden van de (amateur)cultuursector met het economisch, sociaal en fysiek domein en het onderhouden en inzetten van contacten en netwerken op lokaal, regionaal, nationaal en euregionaal niveau.

Het beleidsmatig, ontwikkelingsgericht en verbindend consulentschap is samen met onze kerntaken de leidraad in de projecten die wij organiseren en de samenwerkingen die wij aangaan.

Meer weten? Kijk op onze medewerkerspagina voor meer informatie over wie wat doet bij het Huis en de contactgegevens.  
communicatie
Communicatie is ook een belangrijk speerpunt van het Huis. Wij geven - met name aan de bij het Huis aangesloten (koepel)organisaties/platforms - ondersteuning bij het communiceren over en het promoten van hun cultureel aanbod. Onder andere door het geven van communicatieadvies, het opstellen van communicatieplannen, het voeren van tekstredactie, het inzetten van online media en het onderhouden van contacten met pers.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?