beeldende kunst

beeldende kunst musea limburg
overige presentatie-instellingen
Heerlen: kuS
Hoensbroek: Greylight Projects
Maastricht: B32 Artspice
  HEDAH
  Marres
Tegelen: Het Raam
Venray: Odapark

kunst in openbare ruimte
Kenniscentrum LAPS
Beheert onder andere archief voormalige Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) en vervult een functie in de markt van kunst en publieke ruimte. Zie ook www.dhaps.org. DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS 

Atelier Rijksbouwmeester
Vanaf 1951 wordt bij rijksgebouwen een bedrag dat in vaste verhouding staat tot de bouwkosten van het gebouw besteed aan beeldende kunst. 

 
landelijke ondersteuning
Cultuur-ondernemen
Ondersteunt en begeleidt kunstenaars, creatieven en culturele organisaties bij het zakelijk optimaal benutten van hun creatieve kapitaal. Verzamelt en deelt kennis van de culturele sector en brengt kunstenaars, creatieven, culturele instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar. 

Mondriaan Fonds
Stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed dat is voortgekomen uit een fusie tussen het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) en de Mondriaan Stichting. Bestaat sinds 1 januari 2012.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?