film & fotografie

film- of fotoproject financieren
Wil je graag een korte speelfilm of een documentaire maken of een fotoproject opstarten? Als je een projectplan en een begroting hebt opgesteld, kun je op zoek gaan naar financiële middelen om je project te kunnen realiseren. Hieronder vind je een overzicht van een aantal fondsen, crowdfunding websites en subsidieregelingen waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Bij elke instantie staat een korte beschrijving en een link naar de eigen website.

>>> fondsen, subsidies en regelingen

Nadere Subsidieregels Film Provincie Limburg (Limburgs Filmfonds)
www.limburg.nl 
Doel van de nadere subsidieregels film van de Provincie Limburg is het stimuleren van het produceren van films in de provincie Limburg en het stimuleren van een levendig filmklimaat. Onderliggende doelstellingen zijn het stimuleren van de economie (werkgelegenheid), het versterken van de cultuur (talentontwikkeling, artistieke kwaliteit) en het vergroten van de branding (Limburg promotie) van Nederlands Limburg. Gedurende een periode van vier jaar (2016 t/m 2019) wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor 1) het produceren van films met een (inter)nationale bioscooprelease en 2) het stimuleren van Limburgse talentontwikkeling (produceren van korte of lange films).

LET OP! In 2018 kan een subsidieaanvraag worden ingediend vanaf 1 augustus. De aanvraag dient dan uiterlijk 1 oktober 2018 compleet te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.
>>> Klik hier voor het aanvraagformulier etc. 
Edmond Hustinx
www.hustinxstichting.nl
De Stichting Edmond Hustinx subsidieert kleinere en grotere projecten op het gebied van kunsten en wetenschappen. Zij initieert dit zelf of honoreert aanvragen. Zij gaat daarbij uit van de gedachte dat de overheid zorg draagt voor de infrastructuur voor kunst en wetenschap. De financiële bijdragen van de stichting beperken zich daarom tot aanvullende ondersteuning. Eerste voorwaarde voor ondersteuning is een aantoonbare plaatselijke betrokkenheid, nader te concretiseren als betrekking hebbend op Maastricht.
Nederlands Filmfonds
www.filmfonds.nl
Het Nederlands Filmfonds kan de ontwikkeling, realisering, afwerking en distributie speelfilms, documentaires, animaties, filmisch experimenten en korte films ondersteunen. Het fonds ondersteunt ook de volgende vormen van distributie: bioscoopuitbreng in Nederland, internationale distributie, internationale festivalselectie, bioscoopuitbreng buitenlandse arthousefilm in Nederland. Ook kunnen er aanvragen worden ingediend voor filmactiviteiten als filmfestivals, filmbijeenkomsten, trainingen en publicaties & onderzoeken. Tenslotte wordt in het kader van internationalisering ook ondersteuning geboden aan o.a. Netherlands Film Production Incentive, de realisering van minoritaire coproducties, de realisering van Noors-NL documentaire coproducties, talentontwikkeling in internationale context, ontwikkeling van kinder- en jeugdfilms i.s.m. Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) en internationale distributie. 
Prins Bernhard Cultuurfonds (Limburg)
www.cultuurfonds.nl 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voorzover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren zij bijzondere initiatieven en talenten. 
VSBfonds
www.vsbfonds.nl
Het VSBfonds is geïnteresseerd in initiatieven waardoor meer mensen deelnemen aan kunst en cultuur. Het fonds steunt projecten die zich richten op het bereiken van een groter of ander publiek. Daarnaast zien zij ook de waarde van projecten die zich richten op de verdieping van cultuurdeelname, waardoor mensen kunst en cultuur intenser beleven. Deze doelstellingen liggen in elkaars verlengde. Voor veel aanvragen geldt dan ook dat ze aan beide doelstellingen moeten voldoen.
Fonds21
www.fonds21.nl 
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Zij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.
TAX Videoclipfonds
www.videoclipfonds.nl
Het TAX-videoclipfonds is een subsidieregeling met het doel de artistieke kwaliteit van videoclips een impuls te geven en de samenwerking tussen beeldmakers en musici te stimuleren en te versterken. Een project moet in zowel beeld als muziek het gangbare overstijgen. In de uitvoering van deze regeling bundelen het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hun krachten. Per jaar is er 300.000 euro beschikbaar. Beeldmakers kunnen samen met een (pop)artiest, band, dj of producer een plan voor een videoclip indienen. Belangrijk is dat beeld en muziek een bijzondere combinatie vormen die het gangbare overstijgt. 
Euregio Maas-Rijn
www.euregio-mr.com
De Euregio Maas-Rijn (EMR) ondersteunt initiatieven op het gebied van cultuur, sport en burgerengagement. Ook kleinere “onderzoeksprojecten” over de euregionale samenwerking kunnen gesubsidieerd worden. Gesubsidieerd worden grensoverschrijdende projecten die bijdragen tot een versterking van het samenhorigheidsgevoel van de inwoners van de EMR en/of van de contacten tussen de verschillende regio’s.
Fonds voor Cultuurparticipatie
www.cultuurparticipatie.nl
Het Fonds voor Cultuurparticipatie moedigt mensen aan om een leven lang actief deel te nemen aan kunst en cultuur. Door middel van subsidies ondersteunen ze initiatieven op het gebied van kunst, erfgoed en media die actieve cultuurparticipatie in Nederland stimuleren en van belang zijn voor de ontwikkeling van actieve cultuurparticipatie in Nederland. 
Fonds Anna Cornelis
www.fondsannacornelis.nl
Het Fonds Anna Cornelis is in 1991 opgericht om de professionele documentaire fotografie te steunen. Fotografie die fungeert als het geheugen van onze tijd. Die noteert wat er in de wereld om ons heen verandert en die daarover een verhaal vertelt dat waard is bewaard te blijven. Het vakmanschap van de fotograaf en de intelligentie van zijn – of haar – aanpak, de kwaliteit van de vormgeving en de aandacht die aan de inhoud is gegeven, zijn daarbij van groot belang.
Creative Europe Desk NL/MEDIA
www.mediadesknederland.eu
Creative Europe geeft informatie over de subsidieregelingen van het Creative Europe Programma en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag. Het Creative Europe programma is een initiatief van de Europese Commissie ter versterking van de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en cross media-industrie. Voor de periode 2014-2020 kunnen aanvragen worden ingediend voor o.a. steun voor de ontwikkeling van individuele projecten en Slate Funding, onafhankelijke Europese televisieproducties, transnationale distributie van Europese films en filmfestivals.

>>> crowdfunding

Crowdfunding Voor de Kunst
www.voordekunst.nl
Op de website 'Voor de Kunst' kun je als filmer of fotograaf een project plaatsen en kunnen bezoekers van de website helpen je project te realiseren door een bedrag te sponsoren. De bijdrage die je als projecthouder op deze manier ontvangt van partners van Voor de Kunst helpen je de resterende financiering rond te krijgen.

LET OP! VoordeKunst werkt samen met de Provincie Limburg. Indien Limburgse projecten 70% van de beoogde financiering halen via VoordeKunst, matcht de Provincie Limburg de resterende 30%. 
Cinecrowd
www.cinecrowd.nl 
CineCrowd is een non-profit stichting waar filmmakers hun ideeën voor films kunnen presenteren en pitchen aan het publiek. Iedereen, particulieren en ook bedrijven, kunnen zonder risico een bijdrage leveren en zo de realisatie van een film mogelijk maken. Supporters krijgenop hun beurt iest terug van de filmmaker,bijvoorbeeld kaartjes voor het festival waar de film draait, vermelding op de aftiteling of een bezoek aan de set. Zo deelt uiteindelijk iedereen in de passie van het filmmaken.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?