literatuur

literatuurproject financieren
Wil je graag een literair project opstarten? Als je een projectplan en een begroting hebt opgesteld, kun je op zoek gaan naar financiële middelen om je idee te kunnen realiseren. Hieronder vind je een overzicht van een aantal fondsen, crowdfundingwebsites en subsidieregelingen waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Bij elke instantie staat een korte beschrijving en een link naar de eigen website.
 
Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt slechts op zeer incidentele basis literaire projecten van externe partijen. Het project moet dan bovendien passen binnen onze bijdrageregeling. Het bij het Huis aangesloten Letterkundig Centrum Limburg heeft een apart budget - met eigen criteria - voor de financiële ondersteuning van letterkundige activiteiten in Limburg:

Projectondersteuning Letterkundig Centrum Limburg
www.hklimburg.nl/lcl
Ondersteuning is mogelijk voor op promotie van de Nederlandstalige literatuur gerichte activiteiten in de meest ruime zin. Het LCL geeft hierbij prioriteit aan letterkundig werk van auteurs die in Nederlands-Limburg zijn geboren of woonachtig zijn. 

Voor subsidiemogelijkheden bij de Provincie Limburg zie:
Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 Provincie Limburg
www.limburg.nl/subsidies
fondsen
BNG Cultuurfonds
www.bng.nl
 
Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Het gaat hierbij voornamelijk om de ondersteuning van incidentele subsidieaanvragen van kunst- of cultuurprojecten. Daarnaast neemt het Cultuurfonds zelf initiatieven, vaak in samenwerking met andere partijen om te komen tot stimulering van jong talent. Dit gebeurt op de gebieden beeldende kunst, vormgeving en fotografie, theater, muziek, culturele vorming, architectuur, bouwkunst, monumentenzorg, museumbeleid en literatuur.

Fonds 21
www.fonds21.nl

Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Binnen Kunst & Cultuur bevordert Fonds 21 initiatieven van professionele kunstinstellingen om een groter of juist een ander publiek te bereiken. Op het gebied van literatuur gaat de voorkeur uit naar interdisciplinarie projecten die zich richten op jonge doelgroepen. Net zoals projecten voor een nieuw publiek en projecten waarbinnen educatie een belangrijke rol speelt. Binnen Jongeren & Maatschappij stimuleert Fonds 21 initiatieven van professionele organisaties waardoor jongeren meer zelfredzaam worden. Hierbij is er onder ander aandacht voor geletterdheid en mediawijsheid onder jongeren. 
 
Harten Fonds
www.hartenfonds.nl
 
De oprichter van het Harten Fonds wilde dat zijn vermogen zou worden aangewend voor algemeen nuttige doeleinden, in het bijzonder ten behoeve van literatuur en beeldende kunst. Een van de specifieke doeleinden is de bevordering van de totstandkoming van literaire uitgave van biografieën of correspondenties van belangrijke Nederlandse cultuurdragers in de beeldende kunst en literatuur, met name vanaf eind 19e eeuw tot heden. Het Harten Fonds richt zich in beginsel op enkele grote projecten per jaar, liefst met een potentieel breed publieksterrein.
 
Suzanne Hovinga Stichting
www.suzannehovingastichting.nl
 
De cultuurdoelstelling van de Suzanne Hovinga Stichting is het (mede)financieren van activiteiten die de deelname van in het bijzonder jongeren (ca. 5-25 jaar) op het gebied van literatuur, klassieke muziek en beeldende kunst binnen Nederland bevorderen. In het bijzonder het stimuleren van lezen en van concert- en museumbezoek, het bevorderen van kennis over literatuur, klassieke muziek en beeldende kunst, het stimuleren van creatief schrijven, van het beoefenen en componeren van klassieke muziek en beeldende kunstbeoefening.
 
Stichting Edmond Hustinx
www.hustinxstichting.nl

De Stichting Edmond Hustinx subsidieert kleinere en grotere projecten op het gebied van kunsten en wetenschappen in Maastricht. Zij initieert dit zelf of honoreert aanvragen. Zij gaat daarbij uit van de gedachte dat de overheid zorg draagt voor de infrastructuur voor kunst en wetenschap. De financiële bijdragen van de stichting beperken zich daarom tot aanvullende ondersteuning.


Nederlands Letterenfonds
www.letterenfonds.nl
 
Het Nederlands Letterenfonds verleent beurzen en subsidies aan schrijvers, literaire vertalers, letterkundigen, literaire uitgevers en festivals voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige hoogstaande literatuur in binnen- en buitenland. Ook beheert het fonds enkele residenties in Nederland, waar schrijvers en literair vertalers kunnen werken aan hun boek of vertaling.
 
Lira Fonds 
www.lira.nl/Lira-Fonds
 
Het Lira Fonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers, bewerkers en journalisten betrokken zijn. Hun doelstelling is het in algemene zin bevorderen en ontwikkelen van het Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziekdramatische repertoire en het gebruik ervan.

Prins Bernhard Cultuurfonds
www.cultuurfonds.nl/limburg
 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten.
crowdfunding
Voor de Kunst
www.voordekunst.nl

Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Hier kun je bijvoorbeeld in de categorie 'publicatie’ een boekidee plaatsen. Het publiek kan helpen je project te realiseren door via de website een bedrag te sponsoren. 
 
Voor je Buurt
www.voorjebuurt.nl
 
‘Voor je Buurt’ is een crowdfundingswebsite voor lokale initiatieven. Uit Limburg zijn de regio’s Maastricht en Parkstad Limburg al aangemeld, ondersteund door de Provincie Limburg, de Gemeente Parkstad en HeerlensDNA. Ook hier kun je creatieve, literaire en inspirerende ideeën voor buurten, dorpen en steden plaatsen en mensen vragen je te helpen bij het opzetten en realiseren van dat initiatief. Via Voor je Buurt kun je als initiatiefnemer donaties (crowdfunding) en kennis, hulp en materiaal (crowdsourcing) werven.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?