monumenten

coöperatie erfgoed limburg i.o.
In 2014 werd het initiatief genomen tot de oprichting van een Erfgoedplatform Limburg om de samenwerking tussen Limburgse erfgoedorganisaties te versterken. Aansluitend bij het beleidskader ‘Toekomst voor erfgoed!’ van de Provincie Limburg heeft dit platform in 2016 samen met het Geschiedenisplatform Limburg een voorstel gemaakt voor de vorming van een provinciaal servicepunt op het gebied van erfgoed. Sindsdien werken beide platforms samen onder de naam ‘Erfgoedplatform Limburg’.
 
Na diverse werkbijeenkomsten werd medio 2017 een intentieovereenkomst voor de oprichting van een Limburgse erfgoedcoöperatie onder de werktitel Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL) opgesteld. Deze werd op 23 november 2017 ondertekend door gedeputeerde Ger Koopmans van Cultuur en vertegenwoordigers van diverse Limburgse erfgoedinstellingen. Een belangrijke stap om middels structurele samenwerking te zorgen voor een grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik voor het rijke Limburgse erfgoed.
 
In de tussentijd zijn alweer diverse stappen voorwaarts gezet door de samenwerkende erfgoedorganisaties. Zodra de officiële oprichting een feit is, wordt dat uiteraard bekendgemaakt.
doelstellingen
De Coöperatie Erfgoed Limburg i.o. wil:
-een gezamenlijk servicepunt inrichten;
-een gezamenlijke verhalen- en collectiewebsite inrichten;
-kennis- en informatie-uitwisseling met andere sectoren/media vergroten;
-publieksgerichte projecten ontwikkelen;
-de zorg voor het erfgoed in de provincie Limburg optimaliseren.
 
leden
De leden van het Erfgoedplatform Limburg zijn bezig de oprichting van een coöperatie te realiseren. Daarbij gaat het om:
 • het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
 • Archief De Domijnen
 • Centre Céramique
 • Monumentenwacht Limburg
 • Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg
 • Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
 • Stichting Restauratie Atelier Limburg
 • Stichting IKL
 • Maastricht University, faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen / MACCH-instituut
 • Limburgs Museum
 • Regionaal Historisch Centrum
 • Stichting Limburgse Kastelen
 • Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg
 • Molenstichting Limburg
 • Stichting het Limburgs Landschap
Deze organisaties hebben een startgroep ingesteld die de vergaderingen van het platform voorbereidt.

Ook zijn al enkele werkgroepen ingesteld om te werken aan de inhoudelijke werkdoelen van de coöperatie. Deze werkgroepen bestaan eveneens uit vertegenwoordigers of medewerkers van leden van het Erfgoedplatform. Het betreft:

a. de werkgroep publieksprojecten
b. de werkgroep servicepunt
c. de werkgroep verhalenwebsite
d. de werkgroep erfgoedzorg
meer informatie
Theo Oberndorff, coördinator Cultureel Erfgoed bij het Huis voor de Kunsten Limburg, is samen met startgroep-voorzitter Marleen Gresnigt-Raemaekers nauw betrokken bij de activiteiten van de op te richten Coöperatie Erfgoed Limburg. Neem voor meer informatie contact met hem op via toberndorff@hklimburg.nl / T 0475-399273.

Ga direct naar:

Website Erfgoedcoöperatie
www.limburgserfgoed.nl

Facebook Erfgoedcoöperatie:
www.facebook.com/erfgoedagendalimburg
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?