monumenten

onderzoeksprojecten
Het Huis voor de Kunsten Limburg initieert en begeleidt diverse onderzoeksprojecten op het gebied van archeologie en monumentenzorg in Limburg. Dit gebeurt bijvoorbeeld samen met aangesloten monumentenorganisaties en de Universiteit Maastricht.
Lees meer...
publieksdagen
Het Huis organiseert samen met de bij haar aangesloten monumentenorganisaties diverse publieksdagen waarbij monumenten in Limburg worden opengesteld voor het publiek. Bijvoorbeeld de Dag van het Kasteel en de Limburgse Molendag. 
 Lees meer...
veiligheidszorgproject

Met het project Veiligheid en Toegankelijkheid Religieus Erfgoed Limburg, dat liep tot medio 2012, werd gewerkt aan het toegankelijk maken van religieus erfgoed en daarmee samenhangend de veiligheidszorg voor mensen, gebouw en roerend erfgoed in kerken en schatkamers in Limburg.
Lees meer...  

publicaties
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?