musea

Museumcjifers

Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft samen met de Federatie van Musea in Limburg (FML) een jaarlijkse Enquête Limburgse Musea geïnitieerd. De vragenlijst is ontwikkeld door de consulent Musea van het Huis in samenwerking met het museale veld en het bestuur van de FML.

Vragenlijst 2018

De vragenlijst 2018 is gesloten. 

Kenniskaart Limburgse Musea

Klik hier voor de Kenniskaart Limburgse Musea.

Conclusies 'Enquête Limburgse Musea 2017'

De Enquête Limburgse Musea 2017 is bedoeld als aanvulling op de jaarlijkse museumcijfers van de Museumvereniging. Met deze eerste enquête is een start gemaakt voor het jaarlijks aanvullen van de Museumcijfers van de Museumvereniging. Door het combineren van de resultaten van de Limburgse enquête met de Museumcijfers ontstaat een gedetailleerder beeld van de museumsector in Limburg. Bovendien heeft de Enquête Limburgse Musea ook aandacht voor de musea en instellingen die niet zijn aangesloten bij de Museumvereniging en/of de (FML).

Het onderzoek
76 Limburgse musea zijn uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen. Dit kon tot 26 november 2017. In totaal 37 instellingen (49%) hebben aan deze oproep gehoor gegeven.
 

Enkele conclusies naar aanleiding van de Enquête Limburgse Musea 2017

Over Limburgse collecties:
• Het merendeel van de 37 respondenten heeft een geschiedkundige collectie in beheer en/of eigendom. Als tweede eindigt ‘kunst’ en als derde ‘archief- en beeldmateriaal’. ‘Volkenkunde’ en ‘Natuurhistorie’ scoren het laagst.
• De 37 respondenten beheren (bij benadering) gezamenlijk 253.164 objecten.
• Het gemiddelde registratiepercentage van de 37 respondenten ligt rond 90%. De respondenten hebben daarbij in de meeste gevallen niet aangegeven of het gaat om een object-, basis-, of uitgebreide registratie.
• 68% van de respondenten geeft aan de dat de collectie op dit moment niet online beschikbaar is voor het publiek.

Op het gebied van museumbeleid: 
• Het merendeel van de respondenten geeft aan een beleidsplan, collectieplan en vrijwilligersbeleid te hebben. Het collectiehulpverleningsplan (veiligheid voor collecties) en een afstotingsbeleid (op basis van de LAMO) scoren het laagst.
• 92% van de respondenten geeft aan de Ethische Code voor Musea van ICOM te onderschrijven.
• Het merendeel van respondenten geeft aan lid te zijn van de Federatie van Musea in Limburg (FML) en lid te zijn van of gelieerd te zijn aan de Museumvereniging (MV) .

Op het gebied van museaal bedrijf:
• Het merendeel van de 37 respondenten ontvangt inkomsten via de ‘verkoop van toegangskaarten’ en de ‘museumshop’. Ook ontvangt het merendeel structurele subsidie van een gemeente. Hieronder valt ook het ‘bewonen’ van een museumgebouw dat eigendom is van een gemeente waarvoor geen of een zeer lage huur betaald wordt.
• Het merendeel van de 37 respondenten heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Betaalde medewerkers vervullen in de meeste gevallen functies m.b.t. bedrijfsvoering, collectie en publieksbereik.
• 92% van de respondenten geeft aan dat er vrijwilligers aan het museum zijn verbonden. Deze vrijwilligers vervullen een veelheid aan functies (meestal met betrekking tot collectie, publieksbereik en museumeducatie).

Op het gebied van museumbezoek:
• Het totaal aantal museumbezoeken van de 37 respondenten is in 2016 met meer dan 100.000 bezoeken toegenomen.

De hele rapportage is hier als pdf te downloaden.
  


Museumcijfers 2016

Museumcijfers van de Museumvereniging

De door de Museumvereniging gepubliceerde Museumcijfers 2016 bieden een overzicht van de belangrijkste data en trends van Nederlandse musea die aangesloten zijn bij de Museumvereniging. Voor de provincie Limburg zijn dit 29 musea, die allen het keurmerk 'geregistreerd museum' van het Nederlands Museumregister hebben. In totaal telt Limburg echter meer dan 80 instellingen die te classificeren zijn als 'museum'. De Museumcijfers 2016 geven dus alleen een beeld van de bij de Museumvereniging aangesloten musea.

Enkele conclusies op basis van de Museumcijfers 2016 van de Museumvereniging:
• De 29 bij de Museumvereniging aangesloten geregistreerde musea in Limburg zijn in 2016 698.000 keer bezocht.
• Het museumbezoek neemt toe.
• De eigen inkomsten nemen toe, maar subsidies nemen af.
• De Limburgse musea worden voor het grootste deel gefinancierd door gemeenten.
• De meeste Limburgse musea zijn gericht op geschiedenis, het minst op volkenkunde.
• De meeste FTE besteden musea aan medewerkers die zich bezighouden met publiekstaken en museaal bedrijf.
• Museumkaart-bezoekers zijn vaak mensen van 65+ die het meest houden van kunst en geschiedenis.

Bekijk en download de hele publicatie Museumcijfers 2016 van de Museumvereniging hier.  
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?