Grace Bellel
consulent dans

Grace is aanspreekpunt voor dansend Limburg en organiseert projecten, workshops en festivals voor zowel amateur als professionele dansers, docenten en choreografen.

t: 0475 399 276
e: gbellel@hklimburg.nl
maandag, dinsdag en donderdag
Ingrid Cornelissen
projectmedewerker muziek/ tijdelijke vervanging Silvia Segers - Weusten

t: 0475 399 264
e: icornelissen@hklimburg.nl
maandag, dinsdag, donderdag
Ria Corstjens
medewerker organisatie en secretariaat

Ria verricht diverse administratieve werkzaamheden voor het Huis en in het bijzonder voor Veldeke Limburg, Stichting Alphons Winters en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

t: 0475 399 262
e: rcorstjens@hklimburg.nl
maandag en woensdag en dinsdagochtend
 
Theo Custers
consulent steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg

Theo verzorgt praktische ondersteuning/advisering (indien gewenst op uw eigen werkplek) bij de uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het terrein van cultureel erfgoed.

t: 06 25 02 47 05
e: tcusters@hklimburg.nl
dinsdag en donderdag (veelal extern aanwezig bij gemeenten)

Mara Daniëls
projectmedewerker muziek 

t: 0475 399 286
e: mdaniels@hklimburg.nl
maandag t/m vrijdag 
Pé Diederen
directeur

t: 0475 399 299
e: pdiederen@hklimburg.nl
maandag t/m vrijdag
 
Lizette Egas
medewerker organisatie en secretariaat

Lizette verricht diverse administratieve werkzaamheden voor het Huis en in het bijzonder voor Toneelhuis LFA

t: 0475 399 261
e: legas@hklimburg.nl
dinsdag, donderdagochtend en vrijdag 
drs. Maaike Frencken
consulent PR & communicatie

Maaike is aanspreekpunt voor de PR & Communicatie van het Huis. Zij coördineert en verzorgt de publiciteit van projecten en activiteiten. Tevens adviseert zij bij het Huis aangesloten (koepel)organisaties/platforms. Als bijzonder speerpunt in haar taken heeft zij in- en externe kennisdeling. 

t: 0475 399 275
e: mfrencken@hklimburg.nl

maandagochtend, dinsdag, donderdag- en vrijdagochtend

Merlijn Huntjens
consulent Literatuur

Merlijn is aanspreekpunt voor het Limburgse literaire veld, zorgt voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het Letterkundig Centrum Limburg (LCL) en organiseert activiteiten op het gebied van literatuur en schrijven.

t: 0475 399 288
e: mhuntjens@hklimburg.nl
woensdag en vrijdag
Rob Janssen
consulent muziek en coördinator jeugdfonds cultuur limburg

Rob zorgt als consulent muziek voor de inhoudelijke ondersteuning van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), de belangenbehartiger van de Limburgse drumbandsector, en fungeert als vraagbaak voor de aangesloten korpsen. Ook is hij coördinator voor het Jeugdfonds Cultuur Limburg

t: 0475 399 285
e: rjanssen@hklimburg.nl
maandag t/m vrijdag(ochtend)
Julie Koolen-Janssen
PR & communicatie en online media

Julie verzorgt de PR & Communicatie van projecten en activiteiten van het Huis en de bij het Huis aangesloten (koepel)organisaties/platforms. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met werkzaamheden op het gebied van online media. Ook ondersteunt zij met communicatiewerkzaamheden DOOR! Muziekonderwijs. Naast de PR & Communicatie werkzaamheden is Julie consulent voor het Limburgs Festival Platform.

t: 0475 399 270
e: jkoolen@hklimburg.nl

maandag t/m donderdag en vrijdagochtend

Math Körver
financial manager

t: 0475 399 266
e: mkorver@hklimburg.nl
 
maandag t/m vrijdag

 
Phil Kurstjens 
medewerker financiën

t: 0475 399 267
e: pkurstjens@hklimburg.nl
maandagochtend t/m vrijdagochtend
Chantal Lambie-Boosten MA
Consulent Theater | Toneelhuis LFA
Consulent Fondswerving


Chantal coördineert de dienstverlening en activiteiten van Toneelhuis LFA en is verantwoordelijk voor de communicatie van Toneelhuis LFA. Zij is direct aanspreekpunt voor Toneelhuis LFA, Stichting Openluchttheaters Limburg en adviseert deze platforms. Chantal is tevens het aanspreekpunt in Huis voor algemeen projectadvies en advies over financiering (subsidies, fondsen, e.d.).

t: 0475 399 293
e: clambie@hklimburg.nl

dinsdag t/m vrijdag

Marja Melis
medewerker financiën

Marja is als medewerker financiën werkzaam voor het Huis en aangesloten organisaties, en in het bijzonder in het kader van de Motie Limburgse Volkscultuur en voor het Jeugdcultuurfonds Limburg.

t: 0475 399 265
e: mmelis@hklimburg.nl
maandag- t/m vrijdagochtend

Marnix Mulder
consulent theater

Marnix adviseert toneelverenigingen. Hij geeft advies op maat -  veelal ter plekke - bijvoorbeeld op het gebied van regie. Daarnaast initieert hij diverse toneelactiviteiten voor amateurtoneelverenigingen en toneelliefhebbers in Limburg.
  
t: 0475 399 279
e: mmulder@hklimburg.nl

maandag t/m donderdag

 
drs. Theo Oberndorff
coördinator cultureel erfgoed

Theo coördineert de ondersteuning aan de aangesloten monumentenorganisaties en is tevens coördinator van het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg (SAM) Limburg. Daarnaast is hij direct aanspreekpunt voor de Stichting Behoud Mijnhistorie, de Stichting Limburgse Kastelen en de Molenstichting Limburg. Tenslotte ondersteunt Theo het overleg van de samenwerkende limburgse erfgoedorganisaties.
  
t: 0475 399 273
e: toberndorff@hklimburg.nl
 
maandag t/m vrijdagPatricia Peters MA
consulent film & fotografie

Patricia is aanspreekpunt voor filmers en fotografen in Limburg en zorgt voor de inhoudelijke, beleidsmatige en organisatorische ondersteuning van de volgende organisaties:

Daarnaast organiseert zij diverse Euregionale en provinciale activiteiten op het gebied van film en fotografie.

t: 0475 399 278
e: ppeters@hklimburg.nl
 
maandag t/m vrijdag(ochtend)

 

Hanneke Suilen - Hendriks
projectleider DOOR! & cultuureducatie,
tijdelijke vervanging Silvia Segers - Weusten


t: 0475 399 263
e: hsuilen@hklimburg.nl
maandag t/m donderdag

drs. Gitte Thijssen
office manager

t: 0475 399 291
e: gthijssen@hklimburg.nl

maandag t/m donderdag


drs. Bas Thomissen
waarnemend directeur - bestuurder

t: 0475 399 272
e: bthomissen@hklimburg.nl


dinsdag t/m vrijdag
 

Eddy Thonon
consulent beeldende kunst

Eddy zorgt voor de informatieverstrekking en advisering met betrekking tot de beeldende (amateur)kunstsector in Limburg. Daarnaast zorgt hij ook voor het zichtbaar maken van de beeldende kunstproducties in en uit Limburg. Zijn focus ligt op de talentontwikkeling en professionalisering van jonge en startende beeldende kunstenaars in de provincie. 

t: 0475 399 289
e: ethonon@hklimburg.nl 

dinsdag, donderdag en vrijdag
Mirjam Waltmans
projectmedewerker muziek

Mirjam verricht diverse administratieve werkzaamheden voor het Huis en in het bijzonder voor de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en het Verbindend Netwerk Koorzang (VNK) Limburg.
 
t: 0475 399 268
e: mwaltmans@hklimburg.nl

even weken:
maandag t/m vrijdag
oneven weken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag


Sandra Welters MA
consulent musea

Sandra adviseert en begeleidt collectiebeherende instellingen op het gebied van collecties, museaal bedrijf, toekomstbestendigheid, crowdfunding en publiek & educatie. Tevens bouwt zij aan een kennisnetwerk voor musea en stimuleert zij samenwerkingsprojecten. Sandra werkt nauw samen met de Federatie van Musea in Limburg (FML) en participeert namens het Huis in diverse landelijke netwerken, zoals LCM, Vakoverleg Erfgoededucatie LKCACultuurbeschermings-overleg RCE en OPEN.
 
t: 0475 399 274
e: swelters@hklimburg.nl 

maandag, dinsdag en donderdag
 
Silvia wordt t/m december 2018 vervangen door Ingrid Cornelissen (icornelissen@hklimburg.nl) en Hanneke Suilen-Hendriks (hsuilen@hklimburg.nl)

Silvia Segers-Weusten MA

consulent muziek

Silvia zorgt voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de volgende provinciale muziekbonden: 

Daarnaast is zij een vraagbaak voor de bij de muziekbonden aangesloten muziekgezelschappen.


t: 0475 399 264 
e: ssegers@hklimburg.nl

maandag t/m vrijdag
drs. Ton van de Wijngaard
streektaalfunctionaris

Ton ontwikkelt samen met Veldeke Limburg en de Raod veur ‘t Limburgs activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet hij onderzoek naar het Limburgs, biedt hij ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt hij lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ton is tenslotte ook aanspreekpunt voor de Stichting Jo Hansenprijs voor Volkscultuur.
 
t: 0475 399 280
e: tvdwijngaard@hklimburg.nl
dinsdag t/m vrijdag

drs. Marion Zijlema
consulent steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg

Marion adviseert en ondersteunt Limburgse gemeenten op het gebied van archeologie, monumentenzorg en cultuurhistorie bij het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg.
 
t: 0475 399 281
e: mzijlema@hklimburg.nl
even weken: maandag, dinsdag en donderdag
oneven weken: dinsdag, woensdag en donderdag

 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?