boerderijenstichting limburg

boerderijenstg boerderij camerig
Boerderijen dragen heel nadrukkelijk bij aan de belevingswaarde van een plek. Ze bepalen het aanzien van het landschap en de identiteit van gebied of een streek. Het zijn getuigenissen van het verleden die het verhaal vertellen over landbouw en veeteelt, ontginning en grondgebruik, armoede en welvaart.

De Boerderijenstichting Limburg zet zich in voor het behoud van karakteristieke, historische boerderijen, boerenerven en de omgeving van boerderijen. Zij wil eigenaren en bewoners helpen oplossingen te vinden voor de problemen waar zij in hun dagelijkse omgang met hun boerderij mee te maken krijgen. Zo levert de stichting informatie over herbestemming en restauratie, erf inrichting en erfbeplanting. 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?