boerderijenstichting limburg

onderhoudswijzer
De Onderhoudswijzer boerderijen is een uitgave van de provinciale monumentenwachten en de Federatie Monumentenwacht Nederland. Hierin staat eerst een algemene inleiding op het boerderijenbestand in de provincie Limburg. De verschillende typen worden beschreven alsmede de verschillende bouwmaterialen die in het verleden gebruikt zijn en hun bijpassende bewerkingstechnieken.
 
Aansluitend wordt aandacht besteed aan het onderhoud van gevels, daken, interieur en tot slot diverse zaken. Bij ‘gevels’ komen funderingen, gevels, buitenpleisterwerk, vensters, glas en schilderwerk aan de orde. Bij ‘daken’ komen kapconstructies,  dakbedekking, loodaansluitingen, goten en hemelafvoeren aan de orde. Bij ‘interieur’ komen vloeren, kelders en het binnenpleisterwerk aan de orde. Onder ‘diversen’ worden technische installaties en de bereikbaarheid  en toegankelijkheid beschreven.
 
Het geheel is voorzien van duidelijke foto’s en tekeningen en wordt besloten met nuttige adressen.
 
Het boekje kost € 5,- en is bij de Monumentenwacht Limburg te bestellen via www.monumentenwachtlimburg.nl.
herbestemming
Eind december 2010 is de brochure 'Toekomst voor boerderijen' verschenen.

Duizenden historische boerderijen zijn inmiddels door gemeenten, provincies of rijk beschermd als monument. Maar steeds meer boerderijen verliezen hun oorspronkelijke agrarische functie en hebben alleen toekomst als ze een nieuwe functie krijgen, zoals woning of kantoor. Deze herbestemming van monumentale boerderijen vraagt vaak om een ingrijpende verbouwing.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft in de brochure antwoord op veelgestelde vragen rond verbouwing en herbestemming. Wat kunnen gemeenten doen om de ontwikkeling en herbestemming van agrarisch erfgoed te ondersteunen? Welke stappen moet een eigenaar zetten om een goed verbouwingsplan te maken? Hoe kunnen praktische opgaven als extra daglicht, woningsplitsing of de herinrichting van het erf met respect voor de historie op een moderne manier worden vormgegeven?

Deze rijk geïllustreerde brochure, met tal van inspirerende praktijkvoorbeelden en een overzicht van wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden en nuttige adressen, is een aanrader voor iedereen die professioneel of als eigenaar betrokken is bij de verbouwing en herbestemming van historische boerderijen.

Degenen die deze nog niet hebben aangevraagd, kunnen dat alsnog gratis doen via www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/toekomst-voor-boerderijen. De brochure is daar ook te downloaden.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?