jeugdfonds cultuur limburg

werkwijze
Het Jeugdfonds Cultuur Limburg is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging. Het Jeugdfonds Cultuur Limburg wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities

Ouders kunnen zelf géén aanvraag doen bij het Jeugdfonds Cultuur Limburg. Professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk, die het gezin goed kennen, mogen wél een aanvraag doen. Zij zijn de ‘intermediairs’ voor het Jeugdfonds Cultuur Limburg.

Als gemeenten in Limburg voor hun inwoners gebruik willen maken van het Jeugdcultuurfonds gaan zij een samenwerking aan met het Jeugdfonds Cultuur Limburg, ondergebracht bij het Huis voor de Kunsten Limburg.

De gemeente zoekt intermediairs als leraren, jeugdhulpverleners, artsen en buurtwerkers en financiële partners. De financiële bijdragen van de gemeente en haar financiële partners als private fondsen, sponsoren en donateurs worden gematcht door het Jeugdfonds Cultuur Limburg. De intermediair verzorgt de aanvraag via het aanvraagsysteem van het Jeugdfonds Cultuur Limburg. De coördinator van het Jeugdfonds Cultuur Limburg ontvangt vervolgens de aanvraag en neemt deze in behandeling.

De intermediair moet hierbij aangeven dat de ouders/verzorgers over onvoldoende financiële middelen beschikken en ziet er op toe dat het kind deelneemt aan de activiteiten waarvoor het fonds betaalt. De maximale bijdrage die het fonds uitkeert is 419,75 euro per kind per 12 maanden. Het geld gaat direct naar de aanbieders (muziekschool, dansstudio, etc.) en de winkel, niet naar de ouders of het kind.
gemeenten
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is eind 2012 opgericht. Steeds meer gemeenten sluiten zich aan, maar nog niet overal is het Jeugdcultuurfonds operationeel. In april 2018 is het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds samengevoegd in Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Lees hier meer over de stand van zaken in Limburg. 
intermediair worden
Wil je aan de slag als intermediair voor het Jeugdfonds Cultuur Limburg, zodat je aanvragen kunt doen voor kinderen die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds? Lees dan hier alle stappen die je moet doorlopen. 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?