letterkundig centrum limburg

gecombineerd lespakket 2e klas voortgezet onderwijs
Een boekje open
Geschikt voor de klassen twee van het VMBO

Dit lespakket bestaat uit vier lessen inclusief een wedstrijd in het schrijven van een verhaal. In de derde les bezoekt een schrijver de klas (te boeken via www.sss.nl). Hij of zij beantwoordt vragen van de leerlingen, leest wat voor en helpt de leerlingen op weg met het schrijven van een verhaal. Het project wordt (feestelijk) afgesloten met een bekroning van het mooiste verhaal. Een boekje open kan door de docent worden ingepast in het onderwijskundige programma Nederlands. Het lezen van boeken, het praten erover én het zelf schrijven staan centraal.

Dichter bij de dichter
Geschikt voor de klassen twee van HAVO/VWO

Dichter bij de dichter brengt jongeren in aanraking met poëzie. Ook dit pakket kan binnen de lessen Nederlands worden ingepast en bestaat uit vier lessen, inclusief een wedstrijd in het schrijven van een verhaal. In de derde les bezoekt een schrijver de klas. Er wordt gepraat over boeken en over gedichten en er zullen gedichten worden gelezen. Aan Dichter bij de dichter kunnen meerdere klassen tegelijk meedoen, per dag maximaal zeven klassen. 

Het gecombineerde lespakket Een boekje open en Dichter bij de dichter is gratis verkrijgbaar bij consulent literatuur Maaike Frencken via mfrencken@hklimburg.nl
schrijversbezoek
In beperkte mate kan het Letterkundig Centrum Limburg het bezoek van een schrijver in het kader van een van deze lespakketten, financieel mogelijk maken. Heeft uw school hier interesse in? Mail dan naar lcl@hklimburg.nl
lespakket groep 7/8 en brugklas

Van dit lespakket bestaan twee versies: een voor kinderen van groep 7 en 8 en een voor de brugklas. Het hoort bij het kinderboek Negen Open Armen van jeugdboekenschrijver Benny Lindelauf. Het lespakket is geschreven door de auteur zelf en bevat voor elk niveau een tweetal workshops, met daaraan gekoppeld diverse inspirerende opdrachten.

Het boek gaat over de zusjes Fing, Juulke en Jes, over hun verhuizing naar een vervallen huis aan het eind van Sjlammbams Sahara. Een lugubere vondst van een grafsteen in de kelder van het huis is het begin van een wonderlijke ontdekkingstocht naar het verleden. Het levert een scala aan spannende, mysterieuze verhalen over de familiegeschiedenis op die er uiteindelijk toe leiden dat het de vloek die op het huis ligt  verbroken wordt. Negen Open Armen is een literair geschreven boek, waarin op speelse wijze gebruik is gemaakt van bijzondere woorden uit het Limburgs dialect.

In het lespakket staat het zelf (leren) schrijven voorop. In de (origineel bedachte) opdrachten leert de leerling verschillende technieken om een verhaal spannend en invoelbaar te maken, en leert de leerling hoe je als schrijver aan inspiratie komt. Een bezoek van de schrijver in de les is door verschillende klassen als erg inspirerend ervaren.

Klik hier om het lespakket voor groep 7,8 te downloaden.
Klik hier om het lespakket voor de brugklas te downloaden. 

In het lespakket speelt ook een kunstwerk een rol, dat het kunstenaarsduo Les deux Garçons speciaal voor dit project heeft gemaakt.  

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?