molenstichting limburg

avond van de limburgse molen

2018

Het jaar 2016 stond in het teken van het Jaar van de Limburgse Molens. De grote publieke waardering voor de molens, de onderhoudsopgave en externe bedreigingen vragen om een duurzame voorziening om het molenerfgoed in stand te houden. Het jaar 2016 (Provinciaal Jaar van het Limburgse Molens) is gebruikt om de probleemstelling rondom deze duurzame voorziening helder te krijgen. Sindsdien is er een proces opgestart dat in 2018-2020 uitmondt in een meerjarig-uitvoeringsprogramma voor het molenerfgoed in Limburg. De Universiteit Maastricht heeft de positie en rol van de Molenstichting Limburg onder de loep genomen. Hoe zien de betrokken partijen - inclusief overheidsinstanties - die rol en positie? Wat verwachten zij van de Molenstichting Limburg en wat kan de stichting van hen verwachten? Voor al deze programma’s en ambities is overleg en samenwerking met en voldoende mandaat van de verschillende betrokkenen nodig.

De uitkomsten hiervan, evenals een toelichting op het provinciale erfgoedbeleid – Monulisa regeling voor molens - werden op 27 maart gepresenteerd tijdens de Avond van de Limburgse Molen in de Herberg van het openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert- Eind.
 

Programma

19.00 uur - Ontvangst met koffie/thee met vlaai uit het bakhuis in de Herberg

19.30 uur - Welkom door Twan Houtappels , vice-voorzitter van de Molenstichting Limburg

19.35 uur - Twan Houtappels, over de uitkomsten van de inventarisatie van het molenerfgoed in Limburg.

20.00 uur - Dr. Joop de Jong, universitair hoofddocent History, Faculty of Arts and Social Sciences geeft een uitzetting over de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Maastricht over de positie en rol van de Molenstichting Limburg. Hoe zien de betrokken partijen - inclusief overheidsinstanties - die rol en positie? Wat verwachten zij van de Molenstichting Limburg en wat kan de stichting van hen verwachten? Voor al deze programma’s en ambities is overleg en samenwerking met en voldoende mandaat van de verschillende betrokkenen nodig.

20.30 uur - Korte pauze

21.00 uur - Toelichting op het provinciale erfgoedbeleid, de Monulisa regeling, de financiële middelen voor molens door deputé Hubert Mackus van de Provincie Limburg. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

21.25 uur - Afsluiting door Twan Houtappels
Aansluitend het uitdelen van de molenprentbriefkaarten

22.00 uur - Einde bijeenkomst
 

Presentatie Avond van de Limburgse Molen

Op 27 maart jl. vond in de herberg van het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert Eind voor de vijfde keer de Avond van de Limburgse Molen plaats. Deze informatiebijeenkomst werd georganiseerd door de Molenstichting Limburg in nauwe samenwerking met de provincie Limburg, de Monumentenwacht Limburg en de Universiteit Maastricht.
 
Aan de orde kwamen de uitkomsten van de inventarisatie van het molenerfgoed in Limburg, het provinciale erfgoedbeleid en het onderzoek van de Universiteit Maastricht over de rol en positie van de Molenstichting Limburg.
 
U kunt de presentatie van deze avond nog eens bekijken via deze link:
Presentatie van de Avond van de Limburgse Molen 2018
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?