monumentenwacht limburg

De charme van het Nederlandse, en zeker ook het Limburgse landschap wordt, zowel binnen als buiten de kernen, in belangrijke mate bepaald door talloze karakteristieke en bijzondere historische bouwwerken. Groot of klein, afzonderlijk of als ensemble. Ze herinneren op een eigen, unieke wijze aan wonen, werken en leven in vroeger tijd. Deze historische gebouwen en objecten zijn blikvangers en sfeermakers. Bovendien vervullen ze in de meeste gevallen nog steeds een nuttige functie. Als woon- of werkruimte, voor culturele doeleinden, voor bezinning of juist voor feesten en partijen.

Filosofie
Het instandhouden van deze objecten is van groot belang voor het ‘gezicht van Limburg’. Daarom zijn veel gebouwen aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument. De eigenaren zijn zich bijna altijd goed bewust van de grote cultuurhistorische waarde van hun bezit en proberen dit dan ook naar behoren in stand te houden. Zonder deskundige hulp is dat echter geen eenvoudige opgave.

In de loop van vele jaren is, letterlijk door schade en schande, het inzicht ontstaan dat regelmatig onderhoud uitvoeren veruit de meest efficiënte en effectieve manier is om bouwwerken in goede staat te houden. Dit betekent dat er continu aandacht moet worden geschonken aan de onderhoudstoestand en dat er bij (naderende) gebreken tijdig en vakkundig moet worden ingegrepen. Dat houdt natuurlijk ook in dat er regelmatig in het gebouw moet worden geïnvesteerd. Deze kosten zijn echter vele malen lager dan wanneer men de zaken op hun beloop laat en uiteindelijk moet overgaan tot een geldverslindende restauratie. Bovendien staan goed onderhouden gebouwen er permanent beter bij. Dat is prettig voor de eigenaar en het publiek. En goed voor de historische en de marktwaarde.

Om te bereiken dat onderhoud tijdig, deskundig en doeltreffend kan worden uitgevoerd, is het noodzakelijk dat objecten regelmatig worden geïnspecteerd. Hiervoor is rond 1970 het ‘concept Monumentenwacht’ bedacht, dat de eerste 25 jaar een in de wereld unieke formule vormde om monumentenzorg te bedrijven. In de loop der jaren is het concept verder ontwikkeld en uitgewerkt. En, vanwege de doeltreffendheid, door diverse landen overgenomen.

Doelstellingen
Monumentenwacht Limburg is een ideële, onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt het verval van cultuurhistorisch belangrijke gebouwen en objecten in deze provincie tegen te gaan, in het bijzonder door eigenaren en beheerders van beschermde monumenten te stimuleren tot regelmatig preventief onderhoud. Hiertoe wordt bevorderd dat monumenteigenaren en -beheerders een abonnement nemen bij Monumentenwacht. Dit houdt in dat de aangemelde objecten ten minste eens in de twee jaar (maar meestal vaker) bouwkundig en onderhoudstechnisch worden geïnspecteerd.

Daarnaast wil Monumentenwacht haar abonnees zo goed mogelijk van advies dienen bij het bepalen, plannen, uitbesteden, (laten) uitvoeren en beoordelen van onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Monumentenwacht streeft ernaar de kosten voor haar werkzaamheden zo laag mogelijk te houden. De Provincie Limburg helpt hier flink aan mee door voor de reguliere inspectie van rijksmonumenten structureel subsidie te verlenen aan Monumentenwacht Limburg.

Ga direct naar de website www.monumentenwachtlimburg.nl.
MWL 720_dsc_0130_alan_met_goot_orig_bew_1
agenda
Er zijn geen agenda-items.
nieuws
Er zijn geen nieuwsitems.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?