raod veur ‘t limburgs

odile wolfs fonds
Het Odile Wolfs Fonds is in 2011 ingesteld door de Raod veur ’t Limburgs en wordt door de Raod beheerd. Doel van het fonds is het verstrekken van subsidies ten behoeve van projecten die een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de aandacht voor en de interesse in de Limburgse streektaal en de dialecten daarbinnen. Het fonds richt zich nadrukkelijk op projecten uit kleinere Limburgse gemeentes en kernen, omdat lokale activiteiten op het vlak van de streektaal en de dialecten daar minder kans hebben te renderen vanwege het beperkte afzetgebied. Onder kleinere gemeentes wordt hier verstaan een inwoneraantal van maximaal 15.000 personen. Betreft het een kern binnen een gemeente, bedraagt het maximum 5.000 inwoners.

Een subsidieaanvraag voor het Odile Wolfs Fonds dient behalve de gegevens van de aanvrager en de aard van de financiële ondersteuning een gemotiveerd projectplan en een begroting te bevatten. Een aanvraag dient uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het betreffende project schriftelijk te worden ingediend op het volgende adres:

Raod veur ’t Limburgs
p/a Postbus 203
6040 AE Roermond 
 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?