steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg

Het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg (SAM) Limburg adviseert en ondersteunt Limburgse gemeenten bij de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van archeologie en monumentenzorg. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de Provincie Limburg en het Rijk. Zo is er een maandelijks planoverleg, waarin verschillende soorten plannen die raakvlak hebben met archeologie en monumentenzorg, in een vroeg stadium besproken worden. Ook is SAM Limburg een platform voor de verschillende bij monumentenzorg en archeologie betrokken partijen, zoals overheden en particuliere non-profit organisaties.
 
Direct door naar website: www.sam-limburg.nl. 
agenda
Er zijn geen agenda-items.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?