stichting alphons winters

In goed overleg met het Huis voor de Kunsten Limburg, heeft de Stichting Alphons Winters per 1 december 2015 haar werkzaamheden volledig overgedragen aan het Huis voor de Kunsten Limburg. Deze overdracht maakt het mogelijk om binnen het vernieuwde beleid van het Huis voor de Kunsten Limburg de Alphons Wintersprijs veilig te stellen voor de lange termijn met professionele begeleiding door het Huis. Dat is dan ook wat het bestuur van de Stichting Alphons Winters voor ogen staat in het belang van alle amateurkunstenaars.

Dientengevolge wordt de Stichting Alphons Winters per direct opgeheven. We kijken met plezier terug op een lange periode van plezierig samenwerken met velen, waaronder natuurlijk alle deelnemers aan de wedstrijd. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat het Huis voor de Kunsten Limburg, in samenwerking met de Provincie Limburg, in de nabije toekomst een vernieuwend en uitdagend programma voor beeldende kunst ontwikkelt. In deze nieuwe lijn zal ook aandacht zijn voor het creëren van presentatiemogelijkheden voor amateurkunstenaars.

Tegen het licht van voornoemde ontwikkeling worden de activiteiten in 2016, waaronder ook de Alphons Wintersprijs 2016, opgeschort tot nadere berichtgeving. Het Huis voor de Kunsten Limburg draagt zorg voor de ontwikkeling van een inhoudelijk evenredig alternatief dat als waardige opvolger in de toekomst voor de Alphons Winterprijs dient. 

Namens bestuur van Stichting Alphons Winters,
Willem Janssen, voorzitter

Huis voor de Kunsten Limburg,
P. Diederen, directeur
 
Winnaar 2014 - Georges Daemen (Stevoort, België), titel 'Pianissimo possibile'
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?