stichting behoud mijnhistorie

kremers award
De Kremers Award is een nieuwe prijs voor afstudeerscripties van studenten van hbo- en universiteitsopleidingen. Deze wordt vanaf 2016 eens in de twee jaar uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie over regionaal economisch beleid van zowel een hbo- als een wo- student(e). Daarnaast is er ook een prijs voor het beste recente proefschrift over dit onderwerp én een stimuleringsprijs voor zowel de hbo- als wo-categorie. 

De prijs is ingesteld door Stichting Behoud Mijnhistorie met medewerking van Brainport 2020 om hbo- en wo-studenten te stimuleren zich in hun studies te interesseren voor de dynamische en vernieuwende ontwikkeling van regio’s op sociaal en economisch gebied. Op deze manier wil de stichting de lessen geleerd uit de imposante herstructurering van Zuid-Limburg na het sluiten van de mijnen blijvend onder de aandacht brengen. In 2013 verscheen in dit kader reeds de studie ‘Na de mijnsluiting’, waarin de lange termijneffecten (1965-2010) van de herontwikkeling na de mijnsluitingen in kaart zijn gebracht.

De Kremers Award is genoemd naar dr. J. (Sjeng) Kremers, oud-gouverneur van de Provincie Limburg en eerste voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Mijnwerkerszoon Kremers heeft een essentiële rol gespeeld bij de herstructurering van Zuid-Limburg. 
 
Procedure
Om mee te dingen naar de Kremers Award 2016 konden scripties en proefschriften vóór 31 augustus 2016 worden ingediend via www.kremersaward.nl
 
Jury 
De inzendingen werden eerst gescreend en beoordeeld door een team onder leiding van prof. dr. J. Kasper. Hierna werd door hem een selectie uit elke categorie voorgelegd aan een jury. 
 
Voorzitter van deze jury is dr. J. Kremers. Verder bestaat de jury uit J.M.G.M. Gelissen (CEO Gelissen Group), ir. J.J. de Jong (CEO Philips Benelux), drs. P.J.J.M. Swinkels (voormalig CEO Bavaria) en ir. J. Zuidam (voormalig lid Raad van Bestuur DSM).
 
Comité van Aanbeveling
Het aanzien en de betekenis van deze prijs worden onderstreept door de ondersteuning die aan de prijs wordt verleend door: 
 
Drs. Th. J.H.M. Bovens, Commissaris van de Koning Provincie Limburg
Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant
Dhr. Arent van der Feltz , voorzitter College van Bestuur Open Universiteit
Drs. E.C. Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen
Ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven
Prof. Dr. M. Paul, voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht
Drs. D.J. Pouwels, voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool
Drs. K. van Rosmalen MPA , voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool 
 
Uitreiking
De prijs werd voor het eerst uitgereikt op woensdag 15 februari 2017 tijdens de LED (Limburg Economic Development)-conferentie op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Voor de Kremers Award 2016 werden 78 werkstukken ingestuurd, met in totaal ongeveer 4.000 bladzijden. Prof. dr. Hans Kasper heeft als pre-selecteur een shortlist van 17 scripties gedestilleerd waaruit de jury de winnaars in de categorieën PhD, WO en HBO heeft gekozen.
2016

Op 15 februari 2017 zijn tijdens de LED (Limburg Economic Development)-conferentie te Heerlen de prijzen voor de Kremers Award 2016 uitgereikt. Zes dames kregen uit handen van oud-gouverneur Kremers een cheque en oorkonde overhandigd in de categorieën HBO, WO en PhD. Zij waren volgens de jury erg goed in staat de sociaaleconomische ontwikkeling van regio's in kaart te brengen en te analyseren in hun scripties c.q. proefschriften. In het verlengde daarvan bedachten zij concrete en innovatieve oplossingen voor economische en maatschappelijke problemen.

Zoals juryvoorzitter dr. J. Kremers tijdens de uitreiking aangaf is in de beoordeling gezocht naar kwalitatief goede studies over regionale sociaaleconomische ontwikkelingen. Ze zijn niet alleen langs de meetlat van wetenschappelijke standaarden gelegd, er is ook nadrukkelijk gekeken naar het innovatieve karakter en de toepasbaarheid voor bedrijven en lokale besturen. Al beschreven twee winnaars buitenlandse initiatieven, de jury meende dat de toepasbaarheid op Nederlandse regio's groot is.

Winnaressen
Voor de PhD-categorie is de hoofdprijs (€5.000) toegekend aan Katja Sillen. Haar proefschrift getiteld A Place Called Home – The role of identification in the post-dissolution phase of a customer relationship with a place brand (Universiteit Maastricht) gaat over de mate waarin identificatie met een stad of regio een rol speelt bij of na het verhuizen. Zij heeft dit in het bijzonder onderzocht in relatie tot de regio Zuid-Limburg. Voor de HBO-categorie is voor het gezamenlijke werkstuk van Merel Donkers, Anke van Helmond en Carolien Kloosterman de hoofdprijs (€5.000) toegekend. Hun scriptie Gebiedsanalyse Agro As de Peel (HAS Hogeschool Den Bosch) beschrijft een ketenverschuiving binnen de agrosfeer en komt met goede voorstellen om de samenwerking binnen die keten te vergroten.

Heleen Coenen heeft de stimuleringsprijs (€1.500) in de WO-categorie gewonnen met de thesis Zero Waste Strategy – Exploring the dynamics that introduce the zero waste strategy to Capannori (Universiteit Maastricht). Zij analyseerde een burgerinitiatief voor een alternatieve manier van afvalverwerking. De hoofdprijs (€5.000) in de WO-categorie is toegekend aan Anika de la Flor. Haar studie Water-related Ecosystem Services in the Environmental Impact Assessments in the Peruvian mining industry (Universiteit Maastricht) gaat over de impact van het in bedrijf houden of starten van mijnen in het Congadistrict in Peru.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?