stichting behoud mijnhistorie

studie 'na de mijnsluiting'
Dinsdag 3 december 2013 heeft de heer Karel Majoor, voorzitter van de Stichting Behoud Mijnhistorie (SBM), een drievoudig boekwerk overhandigd aan Minister Kamp van Economische Zaken. Dit boekwerk bevat de resultaten van een twee jaren durende studie naar de zeer lange termijneffecten (1965-2010) van genomen maatregelen in het kader van de reconversie na de mijnsluitingen. De studie richt zich met name op Zuid-Limburg in Nederland en strekt zich verder uit over de Kempen en het Waalse bekken in België, Nord-Pas-de-Calais in Frankrijk, het Ruhrgebied in Duitsland, Zuid-Wales in Groot-Brittannië alsmede Chikiho en Ishikari in Japan.

In Zuid-Limburg werd in de periode 1965-1990 ongeveer NLG 7,4 miljard, oftewel EUR 3,2 miljard geïnvesteerd. Hiermee werden ongeveer 55.000 banen gecreëerd, waarvan er circa 18.000 duurzaam bleken te zijn.

In deze studie zijn op basis van de hierboven genoemde cases algemene conclusies getrokken met betrekking tot de vraag welke aspecten mede bepalen of een reconversie succesvol kan worden of niet.

Enkele van deze ‘lessons to be learned’:

• Laat een regio en niet de centrale overheid de regie in handen nemen;
• Geef innovatie prioriteit en besteed de spaarzame middelen niet aan niet-levensvatbare bedrijven;
• Betrek nadrukkelijk de sociale ontwikkeling van de regio en het oplossen van sociale problematiek van groepen mensen bij het proces.

Met deze studie, uitgevoerd door een team onder leiding van Prof. H. Kasper en Prof. A. Knotter, is voor de eerste maal wetenschappelijk onderbouwd welke lessen er getrokken kunnen worden uit deze regionale herstructureringen.

Voorzitter Karel Majoor zei tijdens de overhandiging van de studie: “SBM vond dat de lessen uit de Zuid-Limburgse reconversie moesten worden opgenomen in een casestudy en teacher ’s manual, zodat studenten en beleidsmakers wereldwijd zouden kunnen profiteren van de ervaringen die in onze regio zijn opgedaan. Alsdan kunnen onze herstructureringsinspanningen van de afgelopen vijftig jaren, die een integraal onderdeel vormen van onze Mijnhistorie, een blijvende bijdrage leveren aan succesvolle reconversies in andere regio’s".

Tijdens het Kastelenoverleg van Brainport 2020 op 4 december 2013 in kasteel Dussen ontvingen ook Sjeng Kremers en de Brabantse en Limburgse Commissarissen van de Koning, Wim van de Donk en Theo Bovens de studie. Lees meer...
Opdrachtgever studie:
Stichting tot behoud van de mijnhistorie
  • Drs. C.J.J.S. Majoor (voorzitter)
  • Mr. F.L.M. Heuts (secretaris)
  • F.J.A.M. Pistorius RA (penningmeester)

Uitgevoerd door:
ETIL
  • Prof. Dr. J.D.P. Kasper
  • Drs. H.M.F.G.M. Faun
  • J.W.M. Gardeniers Msc
  • S.C.A. Knoors Msc
  • Drs. L. Roels

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
  • Prof. Dr. A. Knotter
  • Dr. W. Rutten
download
in de media

In zijn column Limburgse Zaken in Dagblad De Limburger, besteedde Peter Kamps 24 mei jl. - onder de titel 'Het onvermijdelijke niet uitstellen' - aandacht aan de Limburgse mijnsluitingen. Hij sprak met Hans Kasper, directeur van het onderzoeksinstituut ETIL, over de studie 'Na de mijnsluiting'.

"De geschiedenis is er om lessen uit te trekken. Dat bewijst ook een nieuwe studie naar de Limburgse mijnsluitingen nu een halve eeuw geleden. Het onvermijdelijke moet niet uitgesteld worden. Dat gold toen, maar ook nu."

Abonnees van Dagblad De Limburger kunnen hier het volledige artikel lezen

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?