stichting ondergrondse werken

ondergrondse kalksteengroeven
De veiligheid van ondergrondse groeven in Zuid-Limburgse gemeenten is een constant punt van discussie geworden. Enerzijds is duidelijk dat de groeven door allerhande gebruik en bovengrondse werkzaamheden worden bedreigd, anderzijds kan de aanwezigheid van de groeven een gevaar betekenen voor de stabiliteit van bouwwerken op het maaiveld.
 
Gezien de extra aandacht die tegenwoordig uitgaat naar ondergrondse kalksteengroeven, realiseert de provincie Limburg zich des te meer dat het een uniek stuk Limburgs erfgoed betreft waarvan  instortingen een van de vele bedreigingen vormen. Een inventarisatie van en nauwkeurige waarnemingen in de groeven zijn nodig om beslissingen in toekomstige beleidsplannen een goede onderbouwing te geven.
 
Allereerst moet bekend zijn wat de omvang van de onderaardse gangenstelsels is, welke (cultuurhistorische) waarden aanwezig zijn, wat de kwetsbaarheid van deze waarden is en wat bijvoorbeeld de effecten van bovengrondse bouwwerkzaamheden (kunnen) zijn. Op basis hiervan kunnen bij aanvragen voor hergebruik, bouw- en andere aanvragen juiste beslissingen worden genomen die verdere aantasting van (delen van) de stelsels voorkomen. 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?