stichting ondergrondse werken

over groeve de keel

Over groeve De Keel. De boven- en ondergrondse geschiedenis van een kalksteengroeve en haar omgeving

Luck Walschot (auteur), met bijdragen van Jens Köster en Rudi Dortangs, eindredactie Marion Zijlema (consulent steunpunt archeologie & monumentenzorg limburgHuis voor de Kunsten Limburg)


Groeve De Keel is een van de grootste onderaardse kalksteengroeven op de grens van Nederland en België bij het Albertkanaal.  In het boek 'Over groeve De Keel' (2010) wordt uitgebreid verteld over onder andere de ontstaansgeschiedenis en functies van de groeve, de verschillende delen en hun eigenaren, ontginningsmethoden, het gebruik van de groeve tijdens oorlogen en voor de champignonkweek, het huidige gebruik als natuurreservaat voor hoofdzakelijk vleermuizen en de aanleg van het Albertkanaal en de gevolgen hiervan voor groeve De Keel en de bewoners erboven. Het geheel is rijkelijk geïllustreerd met foto’s, kaarten en tekeningen.

Maquette
Bij deze publicatie is ook een maquette van groeve De Keel gemaakt. Deze uit meerdere etages bestaande maquette heeft een oppervlakte van zo’n 9 m2. De rijke geschiedenis en diverse functies van de groeve worden hierin als in een spannend jongensboek gevisualiseerd met beeld, geluid en licht.

Beheer groeve De Keel
Groeve De Keel valt onder het beheer van Stichting Ir. D.C. van Schaïk en Luck Walschot is de beheerder. Afspraken voor een bezoek aan De Keel kunnen alleen gemaakt worden via Stichting Ir. D.C. van Schaïk. Kijk voor meer informatie op www.vanschaikstichting.nl.

U kunt het boek bestellen in de webshop.

mergel gebroken

Mergel gebroken. Een inventarisatie van ondergrondse kalksteengroeven

Luck Walschot

Dit 342 pagina's tellend boek vestigt de aandacht op een bijzonder aspect van de Limburgse en Nederlandse landschapsgeschiedenis: de ondergrondse kalksteengroeven. Het is het resultaat van 15 jaar onderzoeken en inspanningen van Luck Walschot, medeoprichter en voorzitter van Stichting Ondergrondse Werken. De laatste twee jaar heeft hij samen met vrijwilligers van deze stichting, waar nodig met professionele ondersteuning, een provinciedekkende inventarisatie samengesteld van ondergrondse werken, die - zoals de naam 'werken' al aangeeft - door mensenhanden tot stand zijn gekomen. 

In dit standaardwerk, waarin de gegevens van alle bij Stichting Ondergrondse Werken bekende ondergrondse werken in Limburg toegankelijk zijn gemaakt, worden de geheimen van de Limburgse groeves u één voor één onthuld. 

Dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Limburg, diverse Zuid-Limburgse gemeenten en vele belangstellenden is dit bijzondere boek over het Limburgse cultuurhistorisch landschap met zijn ondergrondse werken een inspiratiebron voor het ontwikkelen van publieksactiviteiten en educatieve projecten in de toekomst, maar ook voor inspanningen om deze ondergrondse werken voor de generaties na ons (be)leefbaar te houden.

Deze publicatie is niet meer leverbaar.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?