werkgroep industrieel erfgoed limburg

Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) onderzoekt, inventariseert en documenteert het industrieel erfgoed in de provincie Limburg. In eerste instantie richt WIEL zich op het erfgoed dat nog niet of nauwelijks wordt bestudeerd en dat door afbraak of herbestemming bedreigd wordt. Het gaat hierbij om erfgoed dat nog niet door gemeentelijke monumentenzorg wordt beschermd. De resultaten van het onderzoek worden in een reeks gepubliceerd; tot nog toe zijn hierin verschenen ‘Stroop - Stroopstoken in Limburg, van ambacht tot fabriek’, 'Zuivel - Geschiedenis en inventaristatie van de zuivelfabrieken in Limburg', ‘Stenen en pannen - geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg’. Hierna volgen nog boeken over mijnbouwerfgoed en ijzer.

De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers en vertegenwoordigers van enkele provinciale instellingen en de Universiteit Maastricht. Zij zijn deskundig op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en het industriële verleden van de provincie; zo nodig wordt de hulp van derden ingeroepen. 

Stenen en pannen

Op 18 mei 2017 verschijnt het boek Stenen en pannen: Geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg. Dit rijk geïllustreerd boek wordt uitgegeven door WIEL en is geschreven door Marcel Dings, een kenner bij uitstek van de historie en tegenwoordige staat van die industrietak.
Lees meer...
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?