werkgroep veldgewas

Veldgewas is een werkgroep voor de bevordering van poëzie in het Limburgs. Dat bevorderen is tweeledig.

Allereerst: het enthousiasmeren van dichters om (ook) in het Limburgs te blijven of gaan dichten. Ten tweede: de kwaliteit van de poëzie in het Limburgs te verhogen. Middelen hiertoe zijn onder meer artikelen en discussies over dichten en gedichten. Een derde doel: meer aandacht voor literatuur in het Limburgs, met name poëzie.

Veldgewas verstuurt per e-mail elke week gedichten van dichters die in het Limburgs dichten. Daarnaast wordt onregelmatig het Waord van de Waek verstuurd. Aanmelden voor deze mails kan via veldgewas@home.nl.De gedichten zijn na te lezen op www.veldeke.net, klikken op 'Gedich Veldgewas'. 

wegwijs in het veldgewas
Veldgewas is er voor de bevordering van poëzie in het Limburgs. Het doel van deze site binnen het Huis voor de Kunsten Limburg is vooral: discussies over (die) poëzie. Daar is nog heel weinig aan gedaan. 

In de rubriek Onderzoek willen we nagaan waarom (nog steeds?) in het Limburgs gedicht wordt, en wat de voor- en nadelen daarvan (kunnen) zijn. Voorlopig zal dat meer een inventarisatie worden dan een essay.  

De rubriek Werkplaats besteedt aandacht aan allerlei aspecten van dichten (en schrijven) in het Limburgs.


COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?