over het huis
Het Huis voor de Kunsten Limburg is dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed). 

U komt ons op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Wij zijn thuis in muziek, toneel, dans, beeldende kunst, film & fotografie, literatuur, musea, streektaal, monumenten en cultuurparticipatie. In hoofdzaak zijn wij een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. Onze medewerkers houden zich onder andere bezig met beleid, organisatie en communicatie. 

Wij werken voor zowel amateurs, talenten als professionals en richten ons hierbij op:
-Bij ons aangesloten provinciaal werkende (koepel)organisaties/platforms
-Liefhebbers, beoefenaars, producenten en organisaties/platforms in de cultuursector
-Gemeenten
-Onderwijs- en opleidingsinstellingen

Daarnaast organiseren wij zelfstandig en met andere partners projecten en activiteiten en zijn wij in algemene zin een aanspreekpunt voor het culturele veld in Limburg.

Klik hier voor meer informatie over onze kerntaken en diensten. 

Het Huis voor de Kunsten Limburg wordt gefinancierd door de Provincie Limburg.
logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_(kleur)
historie
Het fundament voor het Huis werd in 1999 gelegd door de Provincie Limburg in samenspraak met vier amateurkunstenorganisaties: 
Zij legden het fundament voor een gedeeld huis, gerund door een aparte stichting: het Huis voor de Kunsten Limburg. In de jaren na het ontstaan van het Huis voor de Kunsten Limburg leverden steeds meer culturele organisaties de stenen voor ons Huis en gingen ook de professionele kunsten en cultureel erfgoed tot onze doelgroep behoren. 
founders_logos
anbi
Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gegevens ANBI
RSIN/Fiscaal nummer ANBI 81.16.00.956

Contactgegevens
Steegstraat 5, 6041 EA Roermond
Postbus 203, 6040 AE Roermond

Doelstelling
Zie Jaarrekening plus jaarverslag 2017

Beleidsplan
Zie Ondernemingsplan 2017-2020

Functie en namen bestuurders
Zie Jaarrekening plus jaarverslag 2017

Beloningsbeleid
De directeur-bestuurder wordt, evenals de andere personeelsleden, beloond conform de CAO Welzijn. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering, incl. voorbereiding, een onkostenvergoeding conform de provinciale verordening. 

Actueel verslag van activiteiten
Zie jaarverslag 2017

Financiële verantwoording
Zie Jaarrekening 2017

Download:
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?