projecten

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Het Huis is thuis in al deze disciplines:

avg
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naar avg...
crowdfunding
muziek
Jaarlijks organiseren wij met de bij ons aangesloten muziekbonden en -verenigingen activiteiten als de Finale Jonge Solisten, de Limburgse Koordagen, Nu of Nooit, Popsport en vele concoursen, cursussen en workshops.
Naar muziekprojecten...
toneel
Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt diverse toneelactiviteiten en organiseert jaarlijks een theaterweekend voor jongeren.
Naar toneelprojecten...
dans
In onze projecten werken wij nauw samen met de Dansdocenten Vereniging Limburg, de Limburgse dansscholen, de theaters in Limburg, professioneel Danshuis Station Zuid, Kunstfactor, de Nederlandse Dansdagen en anderen.
Naar dansprojecten...
film & fotografie
In samenwerking met de Fotobond Limburg, Het Limburgs Filmcircuit, de Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs en andere partners faciliteert en organiseert Het Huis voor de Kunsten Limburg verschillende projecten en activiteiten.
Naar filmprojecten...
Naar fotografieprojecten...
beeldende kunst
Wij begeleiden kunstenaars en gemeenten bij kunstprojecten in de openbare ruimte. Daarnaast probeert het Huis de Limburgse beeldende kunst te stimuleren en promoten door het (mede) organiseren van kunstmanifestaties, tentoonstellingen, symposia en het (mede) uitgeven van publicaties.
Naar kunstprojecten...
literatuur
Limburg herbergt vele schrijvers, lezers, literaire cafés, leeskringen, schrijfdocenten, organisatoren van literaire activiteiten enzovoorts. Het Huis organiseert – vaak samen met partners uit het culturele veld – diverse projecten om de literatuur en het schrijven in Limburg meer onder de aandacht te brengen.
Naar literatuurprojecten...
musea
Naast haar ondersteunende en adviserende rol, participeert het Huis ook in verschillende (landelijke) museale projecten, zoals Campaign for drawing en Netwerkaanpak Veiligheidszorg Erfgoedinstellingen Limburg.
Naar musea-projecten...
streektaal
Het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal.
Naar streektaalprojecten...
monumenten
Diverse organisaties zetten zich met hart en ziel in om het culturele erfgoed van Limburg te bewaren. Naast het bieden van ondersteuning en advies, initiëren en realiseren wij onderzoeksprojecten, publieksdagen, symposia en informatiebijeenkomsten en een veiligheidszorgproject.
Naar monumentenprojecten...
cultuur- participatie
Het bevorderen van cultuurparticipatie zit in het merendeel van de projecten van het Huis voor de Kunsten Limburg verweven. Ook heeft het Huis, al dan niet in samenwerking met aangesloten organisaties, een educatief aanbod ontwikkeld. Hieronder vallen lespakketten, cursussen, coachingstrajecten, workshops, lesbrieven etc. Informatie hierover is te vinden onder de betreffende disciplines. 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?