webshop
In onze webshop vindt u - in alfabetische volgorde - alle publicaties die door het Huis voor de Kunsten Limburg en de bij haar aangesloten organisaties zijn uitgegeven. 

U kunt uw bestelling plaatsen via het bestelformulier onderaan de pagina.

Indien u vragen heeft over een uitgave of over de bestelprocedure, dan kunt u contact opnemen via e: info@hklimburg.nl of t: 0475 399 299.
bestellen
Stap 1
Selecteer een publicatie door op het groene kruisje rechts naast de titel te klikken. Indien u meerdere exemplaren van een titel wilt bestellen, kunt u het aantal aanpassen.

Stap 2
Vul in het bestelformulier onderaan de pagina uw gegevens in (velden met een * zijn verplicht) en klik op 'bestellen'.

Stap 3
Uw bestelling is geplaatst en er verschijnt een bevestiging op het scherm.

Stap 4
Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden. U ontvangt uw bestelling inclusief factuur. Gelieve het totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken.

Verzend- en administratiekosten
Tenzij anders vermeld, bedragen de verzend- en administratiekosten binnen Nederland € 1,50 per item, met een maximum van € 6,95 bij het bestellen van meerdere publicaties tegelijk. Over de kosten van zendingen buiten Nederland wordt u na het plaatsen van de bestelling geïnformeerd per e-mail. Indien u ervoor kiest de bestelling af te halen bij het Huis voor de Kunsten Limburg, betaalt u geen verzend- en administratiekosten.

Bezorgen/afhalen
Uw bestelling wordt bezorgd door PostNL. Wilt u uw bestelling af komen halen bij het Huis voor de Kunsten Limburg? Geef dit dan aan in het bestelformulier. U ontvangt van ons een e-mail zodra de bestelling (incl. factuur) voor u klaar ligt.
 • Dialect en school in Limburg

  In de discussie over ongelijke onderwijskansen wordt de taalachtergrond van leerlingen vaak naar voren geschoven als één van de grote boosdoeners. Vooral waar sprake is van een duidelijk verschil tussen de thuistaal en de schooltaal, gaat de aandacht uit naar mogelijk negatieve invloeden van die thuistaal op het schoolsucces van leerlingen. Dat is ook het centrale thema van dit boek. Op basis van theoretische beschouwingen en empirische onderzoeksgegevens wordt nagegaan of het spreken van dialect invloed heeft op de schoolresultaten van leerlingen in het basisonderwijs in Limburg.

  Sjaak Kroon en Ton Vallen (red.)

  Prijs: € 7,95
 • Erf Goed! - Een halve eeuw Heemschut in Limburg

  Ter gelegenheid van het ruim vijftigjarig bestaan van Bond Heemschut Limburg, werd op 19 januari 2012 het boek ‘Erf Goed! Een halve eeuw Heemschut in Limburg’ gepresenteerd. Zo'n vijftig bekende Limburgers schreven hiervoor een verhaal over hun favoriete landschap, gebouw of monument in Limburg. Ook is er in het boek aandacht voor de geschiedenis én toekomst van Heemschut Limburg, het Meldpunt Bedreigde Monumenten Limburg en voor monumentenzorg aan weerszijden van de grens.

  Diverse auteurs (Bond Heemschut Limburg)

  Prijs: € 19,95
 • Iets over molens

  Publicatie uit 1996 van ing. P.M.J. van Hooff over water- en windmolens, verduidelijkt met tekeningen en foto's van de auteur.

  P.M.J. van Hooff

  Prijs: € 15,-
 • Bosscherveld & Belvédère

  Industrieterrein en uitbreidingsgebied van Maastricht

  Dit boek over de geschiedenis van het Bosscherveld en Belvédère bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte handelt over de geschiedenis van het industrieterrein; het is ontstaan uit twee onderzoeksverslagen van studenten van de faculteit Cultuurwetenschappen van de universiteit Maastricht (UM). Beide onderzoekers liepen enkele maanden stage (1998/1999) bij het sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL). Het onderzoek werd begeleid door dr. Ernst Homburg van de Universiteit Maastricht en Wim Mes, archivaris van het SHCL, mede namens de Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht (WIAM).
  Het eerste onderzoek van Piet Vincken deed verslag van de ontwikkelingen in dit gebied gezien vanuit de plaatselijke overheid. Het tweede verslag werd geschreven door Arjan van Rooij, die de vestiging van de bedrijven zelf als uitgangspunt nam.
  In dezelfde periode dat het historisch onderzoek plaatsvond, ontstonden er plannen en ideeën bij de gemeente Maastricht niet alleen het Bosscherveld, maar ook het omliggend gebied tot uitbreidingsgebied van de stad te maken, naderhand het project Belvédère genoemd. Het bracht de WIAM ertoe het onderzoek niet te beperken tot het Bosscherveld alleen, maar uit te breiden en aan te vullen met historische gegevens over het totale gebied en een beschrijving van het industrieel erfgoed toe te voegen. Deze uitbreiding, samengesteld door Servé Minis en Wim Mes, vormt vooral het tweede gedeelte van dit boek.

  Dit boek uit 2003 is een uitgave van Stichting Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht
  Auteurs: Arjen van Rooy, Wim Mes en Servé Minis

  Prijs: € 18,-
 • Feit / Fictie

  Feit en fictie lijken in deze tijd soms moeilijk uit elkaar te houden. In de politiek worden ze vaak – al dan niet opzettelijk – verward. Maar de literatuur leeft natuurlijk van het spelen met de waarheid. In goede literatuur wordt de waarheid ‘gelogen’. Een interessant thema dus voor het Letterkundig Centrum Limburg en het huis voor de Kunsten Limburg tijdens hun gezamenlijke ‘Limburgse Literaire Lunch’ van 5 juli 2017.
  In deze publicatie uit 2018 staan gebundelde voordrachten van de drietal sprekers van die dag:
  A.H.J. Dautzenberg, Annette de Bruijn, Johan van de Beek en Clair van Dyck.

  Feit/ Fictie is een uitgave van Letterkundig Centrum Limburg.
  ISBN: 9789080684591

  Prijs: € 5,-
 • Kastelen in Limburg - Burchten en landhuizen (1000-1800)

  Een beschrijving van de bewonings- en bouwgeschiedenis van ruim 270 kastelen. Met dit ruim 500 pagina's tellend gebonden boekwerk, dat voorzien is van vele illustraties in kleur en zwart-wit, beschikt u over een prachtig standaardwerk over het kastelenerfgoed in Limburg.

  W. Hupperetz, B. Olde Meierink en R. Rommes (red.)

  Uitgave van uitgeverij Matrijs in samenwerking met Stichting Limburgse Kastelen

  LET OP: de verzendkosten voor deze gebonden uitgave bedragen € 6,95

  Prijs: € 59,95
 • Lèste wäörd - Tekste in 't Limburgs bie begrafenis en crematie

  In tijden van verdriet drukken we onze gevoelens het liefste uit in onze moedertaal. De Commissie Volkscultuur van Veldeke Limburg stelde op veler verzoek het boek 'Lèste wäörd' samen met teksten in het Limburgs die helpen de geschikte woorden te vinden bij het afscheid van dierbaren. In het boek staan niet alleen bekende gedichten en liedteksten in het Limburgs, maar ook teksten en voorbeelden van rouwbrieven die speciaal voor deze uitgave zijn geschreven.

  Uitgave van Veldeke Limburg

  Let op: de verzendkosten voor deze uitgave bedragen € 3,36

  Prijs: € 10,-
 • Koninklijke Nederlandse Papierfabriek Maastricht - Een industrieel-archeologische verkenning

  In dit vierde rapport van de Stichting Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht (WIAM) hebben wij onze aandacht gericht op de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek Maastricht (KNPM).

  De aanleiding voor dit project vormde onder meer het feit dat het in 1987 precies honderd jaar geleden was dat een parlementaire enquêtecommissie een uitgebreid onderzoek naar het bedrijf instelde. Het rapport leverde een grote hoeveelheid gegevens op, niet alleen over de arbeidsomstandigheden, maar tevens over het productieproces, de installaties en gebouwen. Deze gegevens dienden als uitgangspunt om na te gaan wat er nog van bewaard is gebleven.

  Een tweede aanleiding tot samenstelling van dit rapport werd gevonden in de discussie binnen de KNPM over sloop of behoud van twee grote gebouwen aan het einde van de Van Hasseltkade. Beide gebouwen stammen uit circa 1859, uit de beginfase van de onderneming. Hier vonden de arbeidsintensieve voorbereidingen van de grondstoffen (lompen) plaats, waarvan het interieur nog duidelijk de sporen vertoont.

  Het onderzoek van dit rapport strekt zich voornamelijk uit over de beginfase van de onderneming vanaf 1850 en latere ontwikkelingen tot circa 1930, waarbij de enquête van 1887 als een centraal moment gezien kan worden. De industrieel-archeologische relicten worden in een historisch en bedrijfstechnisch kader geplaatst; het fabriceren van papier, het vroegere fabricageproces binnen de KNPM, de infrastructuur, de gevolgen voor de ontwikkeling van het bedrijf en de enquête van 1887.

  Jongenelen, G., Mes, W., Minis, S. en Philips, R
  Stichting Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht
  ISBN: 9789071583032

  Prijs: € 18,-
 • Molenkaart Limburg

  Limburg staat bekend om zijn natuur- en stedenschoon, de pittoreske dorpen van het Mergelland, de kerken en de kastelen. Dat onze provincie ook rijk is aan molens is minder bekend. Toch telt Limburg 88 complete molens en 71 restanten. Van de 88 complete molens zijn er 40 windmolens en 48 watermolens. Deze laatstgenoemde molens, waarvan de raderen of de turbines in beweging worden gebracht door stromend water, zijn in Nederland zeldzaam. Op de Molenkaart Limburg vindt u 161 molens, verspreid over de regio's Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

  Uitgave van de Molenstichting Limburg

  Prijs: € 4,-
 • 'ne gansen toer

  'n avontuur van Asterix de Galliër.

  Prijs: € 6,95
 • Over Groeve De Keel - De boven- en ondergrondse geschiedenis van een kalksteengroeve en haar omgeving

  Groeve De Keel is een van de grootste onderaardse kalksteengroeven op de grens van Nederland en België bij het Albertkanaal. In het boek 'Over groeve De Keel' (2010) wordt uitgebreid verteld over onder andere de ontstaansgeschiedenis en functies van de groeve, de verschillende delen en hun eigenaren, ontginningsmethoden, het gebruik van de groeve tijdens oorlogen en voor de champignonkweek, het huidige gebruik als natuurreservaat voor hoofdzakelijk vleermuizen en de aanleg van het Albertkanaal en de gevolgen hiervan voor groeve De Keel en de bewoners erboven. Het geheel is rijkelijk geïllustreerd met foto’s, kaarten en tekeningen.

  Luck Walschot

  Uitgave van Stichting Ondergrondse Werken

  Prijs: € 19,95
 • Platbook 18: Dinkend aan Limburg

  Het thema van dit 18e deel in de reeks bloemlezingen in het Limburgs dialect is ‘Dinkend aan Limburg’, geïnspireerd op het beroemde gedicht ‘Denkend aan Holland…’ van Hendrik Marsman (1899-1940). Redacteur Guus Urlings selecteerde 35 teksten uit de in totaal ruim negentig inzendingen uit de hele provincie.

  Platbook 18 bevat werk van Wim Kuipers, Har Parren, Ton Bijsterveld, Karel Ruiten, Colla Bemelmans, Wim Heijmans, Jeanne Alsters-Van der Hor, Maria Scheres, G.Rapaille, Mien Wijnhoven, Bep Mergelsberg, Erik Fikken, Annie Tummers-Huppertz, Riky Simons-Julicher, Leny Daniëls, Leonne Cramers, Har Sniekers, Vivianne Rijnders, Marleen Schmitz, Mella Klaessen, Els Zeegers-Koelen, Lei Steyvers, Els Diederen, Yuri Michielsen, Harie Wetzelaer, Loek van de Weijer, Jan Maas, Jo Demarteau, John Hertogh, Felix Stelten, Ton in ’t Zandt, Maurice Hinzen, Mia van Wegberg-Kurvers, Miel Vanstreels, Marianne Wulms-Hovens, Lisa Naus en Marloes Lammers-Hoekstra.

  Platbook is bedoeld voor Limburgse dialectschrijvers en –lezers. De bundels worden uitgegeven in opdracht van het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met Veldeke Limburg, Raod veur ’t Limburgs, Stichting LiLiLi, Uitgeverij TIC en Wim Kuipers. Auteurs uit de hele provincie werken mee om telkens een ander thema te beschrijven in hun eigen verhalen, gedichten en andersoortige teksten.
  Prijs: € 9,90
 • Riek van klank

  Waarom hebben ze het in Roermond over ''n handj' en in Kerkrade over 'ing hank'? Hoe komt het dat men in het Maastrichts 'kemissies' doet, terwijl mijn in Geleen van 'boodsjappe' spreekt? Hoe is een woord als 'kwakvos' voor 'kikker' in Hasselt ontstaan? Dat soort vragen worden beantwoord in 'Riek van klank', hét boek over de dialecten van Nederlands- en Belgisch Limburg.

  Ronny Keulen, Ton van de Wijngaard, Herman Crompvoets en Frans Walraven (red.)

  Prijs: € 24,95
 • Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten

  In dit document worden richtlijnen gegeven voor de spelling van alle Limburgse dialecten in hun hedendaagse vorm. De kern wordt gevormd door het algemene deel dat het richtsnoer vormt voor de spelling van al de Limburgse dialecten en het omvat de officiële richtlijnen. De werking ervan wordt duidelijk gemaakt door de richtlijnen toe te passen op een concreet dialect, het Roermonds. Deze toepassing laat zien hoe de richtlijnen ofwel regels in de praktijk werken, maar vooral ook wordt duidelijk hoe er gekozen moet worden indien meerdere regels van toepassing zijn. Zesde, herziene druk 2010.

  Pierre Bakkes, Herman Crompvoets, Jan Notten en Frans Walraven (red.)

  Deze uitgave is gratis verkrijgbaar; u betaalt geen verzend- en administratiekosten.

  Prijs: € 0,-
 • Stroop - Stroopstoken in Limburg van ambacht tot fabriek


  Publicatie van de resultaten van het onderzoek dat de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) heeft gedaan naar de geschiedenis van het stroopstoken in Limburg. Het stoken van stroop is een eeuwenoud ambacht dat vooral in fruitstreken, zoals Zuid-Limburg, wijd verbreid was. Van het Limburgse stroopstokersverleden is echter niet veel onroerend erfgoed bewaard gebleven. Auteur Serge Langeweg geeft in het in 2003 uitgegeven boek ‘Stroop’ een historisch overzicht van het stroopstoken aan huis, loonstroopstokers, stroopfabrieken en stroopbedrijven in heel Limburg.

  Serge Langeweg

  Uitgave van Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg


  Prijs: € 18,-
 • Stenen en pannen - geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in limburg

  Op 18 mei 2017 verschijnt het boek Stenen en pannen: Geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg. Dit rijk geïllustreerd boek wordt uitgegeven door Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) en is geschreven door Marcel Dings, een kenner bij uitstek van de historie en tegenwoordige staat van die industrietak.

  De fabricage van stenen, dakpannen en gresbuizen is voor Limburg al lang een belangrijke bedrijfstak, niet alleen in het ‘kerngebied’ tussen Venlo en Roermond, maar ook in het noorden en zuiden van de provincie. In dit unieke boek van 176 pagina’s, met ruim 100 foto’s (in fullcolour), wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van deze bedrijfstak en aan alle bijzondere overblijfselen die nog zichtbaar zijn. Naast de voormalige en nog functionerende productielocaties komen ook villa’s, arbeiderswoningen, spoortunneltjes e.d. van deze bedrijfstak in beeld.
  Eerdere uitgaven van WIEL zijn de boeken STROOP en ZUIVEL erfgoed, ook verkrijgbaar in de webshop.

  Marcel Dings
  Prijs: € 24,95
 • Veldeke Limburg 1926-2016

  Veldeke bestaat 90 jaar. Aan die bijna eeuw van streektaalbevordering wordt een historisch boekwerk gewijd. Het Limburgs in al zijn facetten komt rijk geïllustreerd aan bod. De auteur is drs. Luc Wolters, de vormgever Piet Gerards en de opdrachtgever het hoofdbestuur van Veldeke Limburg.

  Prijs: € 25,-
 • Veldeke Limburg - Jaarboek 2016

  Het Jaarboek bevat zoals gebruikelijk weer een keur aan artikelen over heel verschillende onderwerpen die uiteraard wel allemaal op een of andere manier met de Limburgse taal of volkscultuur te maken hebben. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  · ‘Het Maastrichts en de dialektenquête van Pieter Willems uit 1885’ door Flor Aarts
  · ‘De verkieërdje spellinge um, un, unne, ut in teksten in ’t Limburgs’ door Pierre Bakkes
  · ‘De inmaak’ door Netty Engels
  · Limburgisch: Ein Dialekt feiert Geburtstag (2016) door Georg Cornelissen
  · De Towspraok bgv aanvaarding besjermhiersjap Veldeke door gouverneur Theo Bovens
  . Een volksculturele bijdrage van Els Diederen over het gebruik van putten en poelen in Limburg vóór de aanleg
  van de waterleiding

  Uitgave van Veldeke Limburg
  Prijs: € 20,-
 • Zuivel - Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg

  'Zuivel' bevat de resultaten van het onderzoek dat de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) heeft gedaan naar de zuivelindustrie in Limburg. In de eerste helft van de vorige eeuw bezat bijna elk Limburgs dorp voor de bereiding van boter en andere melkproducten nog een handkrachtfabriekje, vaak ‘De Fuus’ genoemd, verwijzend naar de centraal geplaatste centrifuge. Deze honderden fabriekjes gingen later op in grotere coöperatieve zuivelfabrieken. Van alle oude zuivelfabrieken zijn uiteindelijk 25 gebouwen bewaard gebleven. Zij kregen een andere bestemming, zoals garage, stalling of woonhuis. Het boek van WIEL geeft behalve een historisch overzicht van de zuivelindustrie, de mechanisering en bedrijfsconcentraties, ook een inventarisatie en beeldrijke documentatie van plaatselijke zuivelfabrieken en wat daarvan als erfgoed in Limburg bewaard is gebleven.

  Serge Langeweg

  Uitgave van Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg

  AANBIEDING
  In prijs verlaagd van € 21,- naar € 18,-

  Prijs: € 18,-
Alle velden met een (*) zijn verplicht.
Bezorg mijn bestelling op bovenstaand adres
Ik kom mijn bestelling afhalen bij het Huis voor de Kunsten Limburg

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?